icon icon icon

Quy định mới về nấu rượu thủ công bán cho doanh nghiệp

Đăng bởi Trang Nguyễn vào lúc 17/12/2020

Quy trình xin cấp giấy phép sản xuất rượu

Thông qua Quyết định số 4705/QĐ-BTC Machinex xin gửi những chia  sẻ hữu ích dành cho những hộ gia đình nấu rượu truyền thống, hoặc những hộ gia đình sử dụng thiết bị chưng cất rượu, nồi nấu rượu được biết:

Tại Quyết định số 4705/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Trong đó, đáng chú ý là quy định bãi bỏ 03 TTHC cấp xã, bao gồm các thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Như vậy, từ ngày 18/12/2017, nấu rượu thủ công bán cho doanh nghiệp chế biến lại sẽ không cần phải xin Giấy xác nhận của UBND cấp xã.

Tuy không phải đăng ký với UBND cấp xã nhưng rượu nấu thủ công phải đảm bảo được rượu nấu ra đạt chuẩn của bộ y tế, cần phải khử độc tố trong rượu về mức quy chuẩn, tránh xảy ra tình trạng kiểm tra đột ngột các cơ sở sản xuất rượu thủ công không đảm bảo methanol và etanol trong rượu không ở mức quy chuẩn.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: