Dự án xây dựng Trạm cấp nước sạch CS 150m3/ngày

Machinex Việt nam lắp đặt trạm cấp nước sạch sinh hoạt, phục vụ các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh 301.

Trong những ngày đầu năm 2018, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Cán bộ, chiến sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh 301, Machinex Việt Nam đã tiến hành lắp đặt và bàn giao thành công các thiết bị xử lý nước, thiết bị lắng, hệ thống bơm phân phối, khoan giếng và tủ điện điều khiển hoàn toàn tự động cho toàn bộ hệ thống.

Machinex Việt nam cam kết các sản phẩm và dịch vụ của mình luôn đảm bảo về chất lượng, giá cả và tiến độ thực hiện.