Lắp đặt bộ Nồi nấu rượu và tủ cơm 50 kg cho Khách hàng Nguyễn Hữu ý tại Nhà Bè

Lắp đặt bộ Nồi nấu rượu và tủ cơm 50 kg cho Khách hàng Nguyễn Hữu ý tại Nhà Bè

Bộ nồi bao gồm:

Nồi nấu rượu 50kg/mẻ

Tủ nấu cơm 50kg/mẻ

Vận hành nồi nấu rượu+tủ nấu cơm

Dự án đã thực hiện khác