Hợp Tác Nước Ngoài

Năm 2017 vừa qua, Machinex Việt nam có nhiều những cơ hội, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, để phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong nước và Quốc tế.

Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc giao thương Quốc tế, khi việc mở cửa nền kinh tế thì việc mỗi doanh nghiệp nếu không tự nâng cao năng lực của mình, không chịu đổi mới tư duy và công nghệ thì rất khó có thể thành công.

Chính vì vậy, chúng tôi luôn nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện dần các sản phẩm và dịch vụ của mình theo chuẩn Quốc tế, để đáp ứng các nhu cầu rất khắt khe của quý khách hàng trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số những hình ảnh hoạt động của ban lãnh đạo Machinex trong năm 2017!

TGĐ Điền Văn Giáp – Làm việc tại Philipines

Đối tác Nhật Bản