Dự án cung cấp thiết bị nhà máy Xử lý rác thải

Machinex Việt Nam cung cấp thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt cộng hưởng nhiệt, tại khu công nghiệp Quế Võ III – Tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được triển khai từ quý II năm 2016 và được hoàn thành vào quý I năm 2017, với công suất đốt từ 75-100 tấn rác/ngày.